logo_svvelden Sportvereniging Velden
logo_ivo Voetbal
logo_swift Korfbal
logo_vcvelden Volleybal
logo_shuttle Badminton
logo_veta Tafeltennis
logo_sportkern Golfclub Velden

Jaarbijeenkomst IVO


Beste IVO leden.

Na de eerste bijeenkomst in april wil het bestuur van IVO de leden nogmaals bij elkaar roepen.
Dit zal gaan gebeuren op 21 september. Voor deze datum is gekozen omdat dit ongeveer 6-8 weken voor de ALV van SV Velden is.
Op deze manier kunnen, zowel vanuit het bestuur als vanuit de leden, belangrijke items besproken worden en zonodig op de
agenda van de ALV kunnen worden geplaatst. Wij willen dus elk jaar rond deze datum de jaarbijeenkomst houden.
Noteer dit a.u.b. in jullie agenda. Nadere informatie volgt.

Het IVO bestuur

Foto impressie 1e Jako voetbal- en korfbalweek (2)

Voor een foto impressie van de eerste Jako voetbal- en korfbalweek, klik op onderstaande link :
http://www.sportkernvelden.nl/index.php/media-svvelden/category/40-voetbal-en-korfbalweek-2015

Training A-selectie IVO

De training van de A-selectie IVO start op 30 juli 2015 om 19.30 uur.

 

Met vriendelijke groet,
Marcel Mooren, trainer A-selectie IVO

Rabobank Voetbalfestival in de Koel

Familiedag en dienstenveiling verschoven!

Familiedag/Dienstenveiling SV Velden verschuift naar zondag 30 augustus


Vanwege het geringe aantal opgaves van vrijwilligers voor de familiedag en dienstenveiling, gaat deze zondag 21 juni a.s. niet door. Deze dag is uiteraard voor iedereen die SV Velden een warm hart toe draagt, maar de vrijwilligers zouden deze dag extra in het zonnetje gezet worden. Daarom is gekozen om deze familiedag/dienstenveiling te verschuiven naar zondagmiddag 30 augustus. We hopen dat we dan kunnen rekenen op een massale opkomst van vrijwilligers, leden en niet-leden,. Op deze zondag kunnen we dan de opening van het nieuwe seizoen vieren, de vrijwilligers bedanken voor afgelopen seizoen en de diensten aan vele leden en niet-leden van SV Velden aanbieden.
Hou dus zondagmiddag 30 augustus vrij in je agenda.
Meer informatie over deze activiteit volgt snel!

p.s. de mensen die al betaald hebben voor de familiedag van a.s. zondag, krijgen dit bedrag z.s.m. terug geboekt.