Nieuw calisthenics klimpark in Velden

PERSBERICHT

Nieuw calisthenics klimpark in Velden

Op maandag 11 december wordt op het sportpark van SV Velden gestart met de bouw van een calisthenics klimpark. Op zaterdag 9 december 2023 wordt al aangevangen met het grondwerk. Begin 2024 zal het calisthenics klimpark op het terrein van SV Velden opgeleverd worden.

Een calisthenics klimpark is een multifunctionele setup waarmee allerlei beweeg- en sportvormen op een speelse, avontuurlijke en veelzijdige manier beoefend kunnen worden ongeacht niveau of achtergrond. Er kan hier met verschillende beweegtoestellen gewerkt worden aan kracht, lenigheid, conditie, mobiliteit, balans en flexibiliteit.

De set-up van het nieuwe calisthenics klimpark

Calisthenics is een sport waarbij je vooral traint met jouw eigen lichaamsgewicht. Calisthenics – ook wel “street workout” genoemd – wordt voornamelijk beoefend in daarvoor bestemde parken, maar het kan ook thuis gedaan worden. In Nederland neemt deze sport in populariteit toe omdat het laagdrempelig is.

Het is enerzijds bedoeld als aanvulling op de reguliere trainingen van onze sportafdelingen. Door de ‘full body’ trainingen zal de algehele fysieke conditie toenemen en de kans op blessures verkleinen.

Anderzijds, wil SV Velden door middel van dit klimpark, bewegen en sporten in het dorp stimuleren waar elke inwoner gebruik van kan maken en hierdoor de gezonde wijk van de toekomst kan worden. Het is een open sportpark waarbij zowel jongeren als ouderen gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. SV Velden hoopt hiermee in te spelen op de behoefte en vraag van ongeorganiseerd sporten en bewegen in de wijk. Daarnaast heeft de beweeg- en sportvoorziening ook een maatschappelijke meerwaarde omdat de voorziening multifunctioneel, divers en voor iedereen toegankelijk wordt ingericht. Ook voor mensen met een fysieke beperking. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dat vele verschillende groepen bij elkaar kunnen komen om gezamenlijk ontmoetings- en beweegactiviteiten te ontplooien.

SV Velden gaat met programmering, o.a. op social-media, het gebruik van het parkje extra stimuleren zodat er duidelijk is hoe alle faciliteiten op de juiste manier gebruikt gaan worden. SV Velden wil met dit park een nieuwe ontmoetingsplek creëren waarbij iedereen op een laagdrempelige manier gebruik kan maken van een multifunctionele beweeg- en sportvoorziening. Dit park is dan ook onderdeel van het nieuwe beleidsprogramma van SV Velden: “Velden gezonde wijk van de toekomst“.

De komende weken gaat de leverancier hard aan de slag om het calisthenics klimpark te realiseren. Mochten hier vragen over zijn dat is het mogelijk om contact op te nemen met SV Velden.

Het calisthenics klimpark wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het leefstijl akkoord gemeente Venlo, Postcodeloterij Buurtfonds, Rabobank en Univé Buurtfonds.

Voor meer informatie:

Siebe Munten | Verenigingsmanager SV Velden
E-mail: siebe.munten@sv-velden.nl