Aankleding en inrichting sport- en cultuurcafé

De verschillende verenigingen hebben nu al een tijd intrek genomen in het BMV en daarbij horende sport- en cultuurcafé. Nu er al een tijd gebruik gemaakt wordt van het sport- en cultuurcafé kunnen we als gebruikers kijken waar verbeterpunten liggen. In samenspraak met het stichtingsbestuur BMV is er een tijdelijke commissie opgezet die in kaart gaat brengen wat er verbeterd kan worden aan inrichting en aankleding in het sport- en cultuurcafé. Maar ook jou hulp is hierbij welkom!

Wat gaat deze commissie doen?
Het is de bedoeling dat deze commissie nog eens kritisch gaat kijken naar de inrichting én aankleding van het sport- en cultuurcafé. Wat kan er in praktisch opzicht beter en wat draagt bij aan een betere sfeer?
Hiervoor is het belangrijk om de mening van alle gebruikers te peilen en mee te nemen voor raportage. Daarom wil ik alle gebruikers van het sport- en cultuurcafé uitnodigen om eventuele verbeterpunten voor het sport- en cultuurcafé te delen. Alle ideeën en meningen zijn welkom en kunnen via mail gestuurd worden naar inrichtingbmv@hotmail.com. Daarnaast staat in het BMV in het sport- en cultuurcafé een ideeënbus in waar middels een formulier ideeën kunnen worden achtergelaten.

Hoe verder?
Op zondag 24 januari zal de ideeënbus worden weggehaald uit het BMV en sluit de inzendingen van ideeën voor het e-mailadres. Vervolgens zal de commissie bij elkaar komen om de binnengekomen ideeën over de inrichting van het café te bespreken. Op basis hiervan wordt een “aanbevelingsrapport” opgesteld dat wordt overhandigd aan het stichtingsbestuur.

Commissieleden:
De commissieleden die benaderd zijn, zijn: Anne Goossens (Swift), Gwen Willemsen (Swift), Chantal Kuijpers (VCV), Suzanne Luys (VCV), Toën Haanen (Fanfare), Matijs van Noorloos (IVO) en Jens Hegger (IVO).

Voor vragen en ideeën verwijs ik jullie naar het e-mailadres: inrichtingbmv@hotmail.com.

Alvast bedankt voor jullie inbreng!!