Bestuur & commissies

September 2020:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: vacant – Rick Theelen a.i.  voorzitter@sv-velden.nl
Secretaris: vacant
Hoofdbudget:
Rob Koper

Algemeen bestuur:

Accommodatie zaken: Rick Theelen – accommodatie@sv-velden.nl
Vrijwilligerszaken: Wim Stoffels – vrijwilligers@sv-velden.nl
Sociale Veiligheid: Sander Lommen – sander.lommen@sv-velden.nl
Overige bestuursleden: Henk Lommen (Toekomstvisie)
Afgevaardigde IVO:  Jeroen Heijligers
Afgevaardigde Swift: Nico van Melick
Afgevaardigde VC Velden: Ger Willemsen
Afgevaardigde SCC: Debby de Wilde

Raad van Advies:

Ruud Lommen (voorzitter)
Leon Engels
Malou Heijligers
vacature

Ondersteuning:

Financiële commissie: Huub Houben –finance@sv-velden.nl
Verenigingsmanager SV Velden (algemene zaken)
: Debby de Wilde –  verenigingsmanager@sv-velden.nl
Advies en project “Huishoudelijk Reglement”: Nico van Melick – nico.van.melick@sv-velden.nl

Algemene correspondentieinfo@sv-velden.nl


Verenigingsstructuur SV Velden

Sport en Cultuurcafé:

Het Sport- en Cultuurcafé (SCC) is een aan SV Velden gelieerde stichting met een eigen zelfstandig bestuur. SV Velden heeft de Stichting Sport en Cultuurcafé (SCC) opgericht.
SCC is onderdeel (dochteronderneming)  van SV Velden en de opbrengsten van SCC worden verwerkt in de gezamenlijke financiële verslaglegging. Beide entiteiten hebben hetzelfde werkgeversnummer en loonbelastingnummer.

Bestuur Sport- en Cultuurcafé:

 • Debby de Wilde (voorzitter)
 • Job Heijligers
 • Sander Lommen

Commissies:

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Ger Willemsen – activiteiten@sv-velden.nl

 • Jens Hegger
 • Lowie Verbeek

PR- & Sponsorcommissie
Contactpersoon: Jeroen Heijligers – sponsor@sv-velden.nl

 • Jeroen Heijligers
 • Danny Vermeulen
 • Julien Betzel

Vertrouwenscontactpersonen:

SV Velden heeft momenteel geen verenigingsvertrouwenscontactpersonen.
In geval van nood kan contact opgenomen worden met het bestuurslid Sociale Veiligheid, Sander Lommen: sander.lommen@sv-velden.nl of met één van de vertrouwenscontactpersonen van de betreffende sportbond.

De gegevens hiervan staan op Vertrouwenscontactpersonen – Sportkern Velden

Vrijwilligerscommissie:
Contactpersoon: Wim Stoffels – vrijwilligers@sportkernvelden.nl

 • Wim Stoffels
 • Mirelle Poels
 • Jessica van Melick
 • Claudia Geelen
 • Jeannette Lommen

SV Velden wil voor iedereen een veilig sportklimaat

Onze club moet een plek zijn waar iedereen met plezier sport en zich daarnaast ook thuis kan voelen. Dat betekent dat we er binnen de vereniging alles aan doen om dit voor iedereen waar te maken. Daarom is  het hoofdbestuur op zoek naar twee VertrouwensContactPersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als je te maken krijgt met ongewenst gedrag binnen de club. Dat geldt voor de jeugd, maar ook voor hun ouders, volwassen sporters,  trainers, bestuursleden en andere mensen die een rol vervullen binnen de club. Ongewenst gedrag komt overal voor, dus ook binnen onze vereniging. Wat voor de een een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Voor de een is het gemakkelijker om erover te praten dan voor de ander. Praten over sommige dingen, kan moeilijk zijn. Ze roepen kunnen gevoelens oproepen van onmacht, schaamte, woede of verdriet. Een onderwerp bespreekbaar maken kan, voor een kind maar ook voor een volwassene, lastig zijn. Diegene blijft met het probleem rondlopen waardoor de kans bestaat dat het probleem dan alsmaar groter wordt en dat diegene daar erg onder gaat lijden.

SV Velden vindt het belangrijk om iedereen de kans te bieden met iemand in gesprek te gaan die te vertrouwen is en die geheimhoudingsplicht heeft. Iemand die luistert en die niets doet zonder dit eerst te overleggen. Iemand die klaar staat om jouw verhaal aan te horen en mee te denken in het zoeken naar oplossingen. Een vertrouwenscontactpersoon dus.

Iedereen die aan SV Velden verbonden is, kan de vertrouwenscontactpersoon benaderen, wanneer je een ongewenste omgangsvorm ervaart. Een ongewenste omgangsvorm kan van alles zijn; in omgang of communicatie, gedrag dat jij als ongewenst of kwetsend ervaart en dat tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig of prettig voelt binnen de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Pesten
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld / intimidatie

De vertrouwenscontactpersoon heeft de volgende taken:

 • Opvangen, aanhoren van je verhaal en emotie en daarin ondersteunend zijn
 • Meedenken / adviseren over mogelijke stappen
 • Begeleiding en indien gewenst nazorg bieden
 • Eventueel doorverwijzen

Daarnaast heeft de vertrouwenscontactpersoon de opdracht om:

 • Ongewenst / niet integer gedrag te signaleren
 • Het bestuur te adviseren
 • De meldingen (algemeen en anoniem) te registreren en te vertalen in een jaarverslag)

Iedereen die een gesprek wil met een van de vertrouwenscontactpersonen kan rechtstreeks telefonisch of via de mail contact opnemen om een afspraak te maken. Je hoeft vooraf niets aan te geven over de toedracht. De vertrouwenspersonen bekijken bij het maken van de afspraak ook vooraf waar de afspraak plaats zal vinden. Uiteraard kun je jouw voorkeur aangeven. In de praktijk blijkt dat mensen die in gesprek gaan met een vertrouwenscontactpersoon, vaak behoefte hebben aan een aantal gesprekken. Soms is echter een gesprek al voldoende om iemand verder te helpen. De vertrouwenscontactpersonen zijn er niet om te bemiddelen of problemen over te nemen. Zij staan naast je om je te ondersteunen en mee te denken in keuzes die je kunt maken.  Bij ernstige meldingen helpt de vertrouwenscontactpersoon je, uiteraard in overleg, door je over te dragen naar NOC*NSF.

SV Velden

logo SV Velden

E-mail: info@sv-velden.nl
Tel.: 06-30517100 (verenigings manager)
Voorzitter: voorzitter@sv-velden.nl

Laatste nieuws