Bestuur SWIFT

NAAM
Nico van Melick (voorzitter)
Marja van de Venne (TC)
Wendy van ‘t Hek
Sandra Verbeek (secretariaat, budgetbeheerder)
Shenna Janssen (scheidsrechterzaken)
Christian Geurts (beleid, vrijwilligers zaken)
Helken van Eijndt (JC)
Emailadres: swift@sv-velden.nl 
Emailadres wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat.swift@sv-velden.nl