Bestuursmededeling Corona maatregelen

1-4-2020
Beste leden en ouders van jeugdleden van Swift,

Gisteren heeft het bestuur (via Skype) vergaderd en de gevolgen van de coronacrisis voor Swift besproken. De impact van deze crisis voor Swift is zeker nog niet duidelijk. Pas de komende maanden zal inzichtelijk worden wat de effecten voor de sport en dus ook voor onze vereniging zijn. Hieronder vindt u alvast een aantal acties en antwoorden op vragen die mogelijk leven.

We verwijzen hierbij ook door naar de berichtgeving die het KNKV heeft gepubliceerd:
https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus

Competities

Zowel de zaal- als de veldcompetities zijn vanuit de bond gestopt. Helaas! Graag willen we natuurlijk met onze teams de velden op en lekker met elkaar trainen en wedstrijden spelen. Wij hebben de intentie om zo spoedig mogelijk veilig (!) de draad weer op te pakken als en zodra de regelgeving dit toelaat. Zodra het mogelijk is willen we weer iets organiseren en de trainingen weer oppakken.

Laten we die periode vooral ook gebruiken om plezierige activiteiten met elkaar te ondernemen. Hopelijk hebben we daar nu, voor het eerst in jaren, ruimte voor door het wegvallen van de competitie. Heb je een idee? Laat het ons weten.

Kamp
De beslissing over het al dan niet doorgaan van ons D-kamp is afhankelijk van wat de Nederlandse overheid voor maatregelen afkondigt voor de periode na 28 april.

Voortgang bestuur en commissies
Het bestuur en de commissies blijven gewoon doorgaan met hun werkzaamheden voor de club. We proberen ons zo goed mogelijk aan te passen en antwoorden te vinden op vragen van onze leden als gevolg van deze crisis.

Contributie
Zoals gemeld in het bericht van SV Velden zullen de contributies de komende maanden gewoon worden geïnd. Natuurlijk liggen alle activiteiten stil maar we zijn wel verplicht onze rekeningen aan de gemeente, het KNKV, verzekeringen e.d. te betalen. De contributie is op dit moment onze enige bron van inkomsten, andere inkomsten zoals uit ons BMV zijn weggevallen.

Op een extra algemene ledenvergadering, waarschijnlijk nog voor de zomervakantie, zullen wij de financiële situatie, ook als gevolg van de coronacrisis, voor onze vereniging presenteren. Dat is afhankelijk van hoe bijvoorbeeld de gemeente of het KNKV omgaat met verschillende kostenposten.

Focus op komend seizoen
Zoals gezegd is duidelijk dat we dit seizoen niet meer gaan korfballen. Voor ons betekent het dat we de focus kunnen verleggen naar seizoen 2020-2021, ervan uit gaande dat we in augustus weer met z’n allen ’t veld op kunnen. Het bestuur blijft in overleg (op afstand) met de TC en JC om dit proces te ondersteunen. De TC en JC zijn nu al bezig met de nieuwe teamindelingen, zoals gebruikelijk wordt dit in Juni gecommuniceerd via de website.

Verder is er een principeakkoord afgesproken met Jan Wielink als hoofdtrainer bij Swift voor volgend seizoen. We zullen dit lopende seizoen samen afmaken en we hebben de intentie om de samenwerking nog een jaar te verlengen. Een officiële bekendmaking zal plaatsvinden als alle formele afspraken zijn afgehandeld. Vanwege de huidige financiële situatie loopt deze afhandeling vertraging op.

Hoe houden we contact? Hoe houden we de vereniging levend?
Dat lijkt ons een mooie uitdaging voor al onze leden. We dagen eenieder uit om creatief te zijn. Hoe houden we Swift onder de aandacht van elkaar. Maak filmpjes, verhaaltjes, tekeningen, foto’s. Stuur ze naar ‘Swift Velden’ op Facebook en/of ‘@swiftvelden’ op Instagram.

Tot slot
Hopelijk mogen we elkaar zo snel mogelijk weer actief ontmoeten. Schroom niet om ons te mailen, mochten er vragen zijn.

Voor dit moment: blijf gezond en let een beetje op elkaar, al is het op afstand.

Bestuur Korfbalclub Swift Velden

bestuur.swift@sv-velden.nl