Bijeenkomst trainers / leiders / scheidsrechters 30 augustus

Beste sportvrienden,

 

Graag nodigen wij alle jeugdtrainers, -leiders, senioren leiders, scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen uit voor een informatieavond op woensdag 30 augustus 2017 om 19.15 uur in het BMV.

 

Tijdens deze avond wil de jeugdcommissie en senioren commissie enkele relevante zaken bespreken voor het aankomende seizoen. We verwachten dan ook minimaal èèn afgevaardigde per team; gezien de urgentie van enkele punten is aanwezigheid van iedere jeugdtrainer, -leider, senioren leider, scheidsrechter danwel wedstrijdsecretaris gewenst.

 

De avond starten we met het introduceren van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (MDWF). Dit is een app die op de telefoon gedownload kan worden ter vervanging van het huidige wedstrijdformulier. Met ingang van het seizoen 2017/2018 neemt iedere vereniging dit in gebruik.

 

Ter voorbereiding op deze introductie willen we jullie vragen onderstaande link alvast door te lezen en waar mogelijk de app alvast te downloaden:

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld–en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal

Dit versoepelt het verloop van de informatieavond en daarmee ook de algehele introductie van deze nieuwe werkwijze.

 

De mini’s, JO8-8 JO-9 & JO-11 starten nog niet met het MDWF. De verwachting is wel dat dit op termijn gebeurt, waardoor aanwezigheid ook gewenst is.

 

Vanaf 20.30 uur wil de jeugdcommissie enkele relevante zaken bespreken met het totale jeugdkader (de aanwezigheid van wedstrijdsecretarissen, senioren leiders en scheidsrechters is daarbij niet noodzakelijk).

 

Indien je niet aanwezig kunt zijn op 30 augustus verzoeken we je dit uiterlijk 20 augustus per e- mail door te geven aan Matijs van Noorloos: (jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl)

 

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie en senioren commissie IVO Velden