Brief aan leiders en ouders inzake opstappen jeugdcommissie

Onderstaande brief is via de mail naar ouders en leiders van de jeugdafdeling gezonden.

 

Velden, 5 september 2016.

 

Beste ouders,

Afgelopen maandag heeft het IVO hoofdbestuur samen met de IVO jeugdcommissie de eerste vergadering van het nieuwe voetbaljaar gehouden. Hierin heeft de jeugdcommissie nogmaals de gang van zaken besproken. Vooral het verloop van en de reactie op de indeling van de jeugd voor het nieuwe seizoen. De jeugdcommissie heeft hierop besloten zich per direct terug te trekken omdat zij hun taken niet meer op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.

Vooral de reacties van – veelal ouders – op de indeling van de spelers en trainingen, heeft hen diep gekwetst. Zij hebben veel tijd besteed om tot een goede indeling te komen. Dat dit niet altijd tot de indeling leidt, die de ouders willen is niets nieuws. Wel dat de vele negatieve reacties dit jaar erg persoonlijk werden en dat er de laatste jaren duidelijk meer van dit soort reacties kwamen.

Ondanks het feit dat de jeugdcommissie veel aandacht aan het “spelletje” heeft willen besteden, is de tijd om het moeten rechtvaardigen van de verschillende besluiten en ook de reacties van de ouders bij de indeling dusdanig tegengevallen dat zij hebben besloten per direct hun functie neer te leggen.

Wij als IVO kunnen helaas niet anders dan het besluit van de jeugdcommissie respecteren. Dit plaatst ons als IVO echter ook voor een probleem. De eerste wedstrijden worden gewoon gespeeld, de indeling staat. Er moet echter op zeer korte termijn een nieuwe jeugdcommissie komen. Intern zijn we aan het kijken hoe we het gaan oplossen, maar wij willen het balletje ook bij de ouders neerleggen en hun duidelijk maken dat voetballen niet alleen maar kinderen bij een vereniging onderbrengen, commentaar geven en weer ophalen is.

Wij benadrukken dat gelukkig lang niet alle ouders alleen maar negatieve feedback geven. Helaas worden dit er echter steeds meer, en zijn er minder ouders die tijd in de vereniging van hun kinderen kunnen of willen besteden. Wij hopen dat deze oproep duidelijk maakt dat de nood heel hoog zit en dat u zich geroepen voelt om ook iets voor de vereniging van uw kind/kinderen te doen.

U kunt zich melden als vrijwilliger. Dit kan bij de secretaris van de voetbal vereniging, liefst via mail:  wedstrijdsecretaris.ivo@sportkernvelden.nl

Rekenend op uw positieve bijdrage en medewerking;

Het IVO -bestuur