COVID-19 protocol IVO

  IK BESCHERM JOU, JIJ BESCHERMT MIJ!!! 

 

Algemeen 

 We volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF en de KNVB.
Bezoekers van het complex dienen zich hieraan te houden. De algemene richtlijnen:

 • – Blijf bij klachten thuis en laat je testen
 • – Houd 1,5 meter afstand met personen van 18+ (uitzondering tijdens het sporten)
 • – Geen handen schudden
 • – Handen wassen of ontsmetten met desinfecterende hand-gel
 • – Hoest en nies in je elleboog
 • – Vermijd drukte
 • – Gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • – Iedereen is zelf verantwoordelijk!
 • – Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
 •    neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
 •    en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • – Ontsmet je handen bij binnenkomst en verlaten sportpark, voorafgaand en ná een sportactiviteit
 •    en bij betreden terras/kantine. Ontsmettings-gels staan op strategische plekken.
 • – Maak altijd gebruik van je eigen bidon/drinkfles.
 • – Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.

 

Kantine BMV de Vilgaard (aanvullende regels)

 • – Invullen van contactformulier is niet verplicht maar dient ervoor om je zo snel mogelijk te
 •    informeren bij besmettingsgevaar
 • – Uitsluitend zitplaatsen, iedereen moet zitten
 • – Tafels en stoelen / krukken mogen niet verplaatst worden
 • – Betaal bij voorkeur contactloos.
 • – Instructies van het personeel opvolgen!

 

Kleedkamers en douches

 • – Sporters ouder dan 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden.
 • – Thuisspelende teams kan worden verzocht om thuis om te kleden of op locatie verdeeld in
 •    blokken. Bij beschikking over voldoende kleedruimte is er de mogelijkheid om te douchen. Deze
 •    informatie is bekend bij de leiders van het desbetreffende elftal.
 • – Voorkeur gaat uit naar buiten omkleden
 • – Bezoekende teams kunnen gebruik maken van een aangewezen lokaal voor eventueel om te
 •    kleden en (persoonlijke) spullen
 • – Blijf niet onnodig lang in kleedruimte hangen
 • – Volg de aangegeven routes op het sportpark en bij de kleedlokalen

 

Wedstrijden

Spelers en begeleiders

 • – Leiders en aanwezige personen op het secretariaat zijn contactpersonen voor Corona
 • – Tijdens trainingen en wedstrijden mogen spelers van alle leeftijden contact hebben
 • – Na de trainingen en wedstrijden moet iedereen ouder dan 18 jaar weer 1,5 meter afstand houden
 • – Jeugdspelers en kaderleden houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
 • – Maximaal aantal toeschouwers bij wedstrijden: 250

 

Toeschouwers

 • – Tijdens deze Coronacrisis is het niet toegestaan dat er toeschouwers langs de trainingsvelden
 •    staan voor, tijdens en na de trainingen
 • – Volg instructies op van personeel, coördinatoren en bestuursleden
 • – Tijdens wedstrijden hebben wij graag toeschouwers langs de lijn; ook hier geldt: 1,5 meter
 •    afstand houden tot elkaar – niet coachen, schreeuwen of zingen – geen handen schudden.

 

Reizen:

 Ga zoveel mogelijk per fiets naar ons sportpark

 • – Probeer het aantal personen in een auto laag te houden en reis zoveel mogelijk alleen
 • – Personen van 13+ maken tijdens het reizen in een auto gebruik van een mondkapje
 • – Indien je het samen reizen onprettig vindt, schroom dan niet en maak het kenbaar bij het kader

 

Het bovenstaande coronabeleid is geldend binnen de gehele club in al zijn geledingen. Het bestuur zal dit beleid aanpassen naar gelang de situatie daarom vraagt. Voor vragen of informatie hierover kunt u contact opnemen met Don de Wilde 06-10906368 en/of Bob Vestjens 0631780810.

Op onderstaande afbeeldingen zijn de looproutes op het sportpark te vinden: