Geschiedenis

In het voorjaar van 1978 stond er een oproep voor het oprichten van een tafeltennis vereniging in het plaatselijk nieuwsblad HET KLOKJE. Iedereen die belangstelling had kon naar CAFE DE BASCULE komen.

Initiatiefnemer was JOEP RHEITER. Animo was er voldoende voor het oprichten van de vereniging. Een naam was na veel overleg gevonden n.l. V. E.T.A. VEldense TAfeltennisvereniging.

Toen moest er nog een locatie gevonden worden. Dit werd in het begin gevonden in de timmerwerkplaats van de fam. Hafmans aan de Rijksweg in Velden. Er konden maar 2 tafels naast elkaar staan met maar 1 meter speelruimte achter de tafels. Er konden elke avond maar 8 spelers 1 uur spelen. Dit was verre van ideaal, maar we waren vast bezig.

Na enige tijd werd ons medegedeeld dat we in de hal van de voormalige Andreasschool konden spelen, de latere foyer van de KIESSTOLP. Dit was een hele verbetering. Hier konden we 4 tafels neer zetten. Alleen was daar een tegelvloer dus die was nogal glad. Hier hebben we getraind tot we de beschikking kregen over de gymzaal aan de Kloosterstraat. Hier hebben we gespeeld tot we in 2015 verhuisden naar BMV De Vilgaart.