Gezocht : vrijwilligers voor zowel horeca als interieurverzorging BMV de Vilgaard

Beste mensen,

We hebben grote behoefte aan extra vrijwilligers, voor zowel horeca als interieurverzorging.
Een oproep aan eenieder om mee te zoeken om meer vrijwilligers te vinden.

Werktijden:

Maandag t/m vrijdag;

– dagdelen van 4 uur, te weten van 9.00 – 13.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Kan op wekelijkse, 2-wekelijkse en 4- wekelijkse basis. In onderling overleg met de beheerders van SCC en SGDV te regelen.

– avond vanaf 19.00 uur. Vaste dag of evt. als oproepkracht. In overleg met beheerders SCC en SGDV

Zaterdag en zondag;

– vanaf 9.00 uur morgens als oproepkracht in overleg met beheerders SCC en SGDV.

Beloning:

De beloning bedraagt € 4,50 per uur. Een vrijwilliger mag maximaal € 1500,- op jaarbasis verdienen.

In de maand is dit gemaximeerd tot € 150,-.

De vrijwilliger kan ervoor kiezen het geld zelf te houden dan wel het ten goede van een vereniging van zijn/ haar keuze te laten komen. In het eerste geval wordt het verdiende geld contant uitgekeerd door de beheerders van het SCC of SGDV. In het tweede geval kan desgewenst het verdiende rechtstreeks aan de vereniging overmaken.

Gedragsregels:

De vrijwilliger handelt conform de instructies van de beheerders van het SCC en SGDV alsmede de huisregels van het SCC en SGDV.

Indien de vrijwilliger verhinderd is laat hij dit tijdig aan de beheerders van het SCC en SGDV weten.

Het is geen vereiste dat de vrijwilliger in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne.

Indien u interesse heeft om vrijwilliger te worden in de BMV gelieve contact op te nemen met:

Ge Erren ; mail: g.erren@home.nl   Of,

Joep Wilbers; mail: CONTACT

BMV De Vilgaard
Schandeloseweg 1 , 5941 CP Velden
Tel: 077 472 15 78
E-mail: info@bmv-devilgaard.nl