(Her)start sporten 18+

Hallo allemaal,

Zoals afgelopen woensdag gemeld mogen personen boven de 18 jaar vanaf woensdag 13 mei ook weer buiten gaan sporten.
Vanuit de gemeente hebben we de richtlijnen nog niet ontvangen. We hebben besloten daar nu niet langer op te wachten en alvast te beginnen met de voorbereidingen zodat we snel uit de startblokken kunnen zodra er groen licht is.

We gaan de volgende stappen nemen:

  • We gaan puzzelen op het schema en dat definitief maken. Uitgangspunt van deze puzzel is maximaal sporten met minimaal parallel-verkeer op het park. Alle trainingstijden (aanvang en einde) zullen we maximaal asynchroon plannen. We zullen dus gaan schuiven. Het hele schema zullen we zo spoedig mogelijk bij de gemeente neerleggen.
  • Mochten we de richtlijnen van de gemeente ontvangen, dan zullen we deze uiteraard communiceren naar jullie. En uiteraard zullen we deze ook meenemen in  de planning die we zullen maken.
  • De looproutes die nu door de jeugd gehanteerd worden, zullen gecommuniceerd worden. In hoofdlijnen geldt één richtingsverkeer op het hele park. Ingang bij fietsenstalling, uitgang op het Vilgertspaadje en zo terug naar fietsenstalling. Ook in het kleedlokaal is er eenrichtingsverkeer tbv materialen en bij echte hoge nood WC en evt EHBO.
  • We gaan een coco-rooster opstellen. Doordat we nog meer sporters op het veld krijgen, is de wens naar meer coco’s nu nog groter!  Bezetting coco’s hangt af van uiteindelijk veldbezetting.

Nadat we groen licht van de gemeente hebben gekregen mag het sporten voor de 18 plussers starten. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te laten zijn.