Het sporten is weer begonnen!

Het heeft even op zich laten wachten, maar we hebben de goedkeuring van de gemeente Venlo ontvangen.  Dit betekent dat er weer gesport mag worden!

De coco’s zijn op de hoogte gesteld. We vragen een ieder om de aanwijzingen van de coco’s op te volgen.
We verwachten verder van alle sportaanbieders dat ze op de hoogte zijn van onderstaande protocollen.

Corona trainers-vrijwilligers

Corona ouders en verzorgers

Corona sporters