Notulen Algemene Ledenvergadering 20 december 2022

L.S.

Hierbij de links naar de presentatie en de notulen van de algemene ledenvergadering van afgelopen week.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Nico van Melick | Bestuurslid Sportvereniging Velden