Notulen ALV IVO 12-11-2019

Notulen Algemene ledenvergadering IVO 12-11-2018

 

Aanwezige bestuursleden: Koos Bol, Piet Vermeulen, Arjen Broekaart ,Rob Koper, Cecile van de Ven (notulist),

Leden van de jeugdcommissie IVO: Matijs v.Noorloos, Danny Hendrickx, Guus Verhaegh, Willem Heijnen.

Opening en welkom door Piet V, uitleg van de agenda

presentie lijsten worden door de aanwezigen ingevuld.

 

Budget en Financiën
uitleg en toelichting door Rob K.

Algemeen is er een virtueel tekort bij de verschillende takken. IVO speelt dit jaar echter quitte. Er bestaan afspraken met alle takken en SV dat er binnen 2-3 jaar een evenredige balans zal komen voor de verdeling .

Op dit moment is de conclusie voor IVO dat er niet veel geld is voor extra activiteiten. Indien we dit toch willen ,zullen we op termijn moeten kijken naar extra inkomsten. Mogelijkheden hiervoor zijn contributie verhoging , of onze omzet in de Vilgaard vergroten.

Vraag Frans K: is de oude kantine situatie dan nu weer terug, qua inkomstenAntw.: nee dat is niet zo, kantine inkomsten is gemeenschapsgeld.

Vraag Wien: Aankleding van de kantine/horeca gedeelte van het BMV, kunnen we hierin de gezelligheid vergroten door meer voetbal gerelateerde zaken op te hangen?
Antw.: enerzijds hebben we rekening te houden met het algemene karakter van het horeca gedeelte ,aangezien hier ook andere partijen gebruik van maken. Anderzijds zijn mogelijkheden zeker aan te dragen. Opmerking wordt geplaats dat dit al vaker is aangedragen.

Er wordt gereageerd dat de uitvoering ook wat vraagt van eventuele extra hulp/vrijwilligers die dit oppakken.

Ondersteuning vanuit leden voor Bestuur en commissies
Arjen B.bespreek het tekort aan vrijwilligers voor diverse taken. En doet de dringende oproep aan ieder hierin actief mee te denken en of deel te nemen.

Het zoeken naar bijvoorbeeld een voorzitter is al meer dan 2 jaar lopende. Daarbij geeft hij specifiek aan dat leden ook een mogelijkheid hebben daarin deeltaken uit te voeren. Dit geld op dit moment met name voor de taak van een voorzitter, wedstrijdsecretaris en lid van de technische commissie. Ga in gesprek om je verder te laten informeren naar de mogelijkheden of kom een keer meedraaien op een van onze vergaderingen.

Huldiging Jubilarissen IVO:
Piet V neemt het woord en reikt de attentie uit.

25 jarige jubilarissen
Kenny Dorssers         Niet aanwezig
Guido Weger             
2009 tot 2016 jeugdleider geweest, nu nog ondersteunend lid bij IVO 8. Tot Juli 2016 actief lid geweest van huidige IVO 8.

Luuk Kruyssen          Huidig actief lid van IVO 8. Jeugdleider geweest van sep 2010 tot mrt 2015.

Giel Geurts                 Begonnen als keeper en later overgestapt naar veldspeler. Vele jaren rots in de branding geweest bij IVO 1 en nu actief in IVO 2. Ondersteunend lid bij jeugdcommisiie.

Ruud Ripmeester       Al jaren actief bij IVO 8. Ook reeds vele jaren actief als jeugdleider en momenteel bij de JO19-01 (=A1).

Ton Hegger                Al vele jaren steunend lid. Volgens Sportlink vanaf 1-9-1993 lid. Ton zal waarschijnlijk voor 01-09-1993 al lid zijn geweest en tijdelijk zijn afgemeld. Maar ook als steunend lid bereik je de mijlpaal van 25 jarig jubileum.

Joost van Noorloos    Nog actief als speler van IVO 3 na jarenlang in IVO 1 en 2 gespeeld te hebben. Nu regelmatig te zien als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden op zaterdag.

40 jarige jubilarissen

Geert Geelen             Lid van de veteranen. Voorheen in IVO 2 t/m 4 gespeeld. De laatste jaren mede-organisator vanuit de veteranen van het Champions Leaque toernooi van de IVO senioren.

Jos Ummels               Vanwege werk bij Océ vanuit Maastricht naar Velden verhuisd. Gestart bij IVO als jeugdleider in 1978 en later gaan voetballen in de zaal met de recreanten. Vervolgens in bestuur gekomen en voorzitter van IVO geweest.

50 jarige jubilaris     

Pierre Lommen          Ook vele jaren in het team gespeeld dat gezien kan worden als voorloper van het huidige IVO 8 destijds onder leiding van Pierre Lucassen. Volgens mijn gegevens in 2010 gestopt als actief lid. Heeft ook enkele jaren ondersteund achter de bar in de oude kantine. Momenteel steunend lid.

60 jarige jubilaris    

Ad Dikx                       Volgens Lei vd Hombergh:
Lid vanaf aug-   1957  met 13 jaar Volgens Sportlink vanaf mrt 1958
25 jaar lid           sep    1982  speld uitgereikt
40 jaar lid           jan     1998  attentie uitgereikt
50 jaar lid           nov    2008  speld uitgereikt
In het seizoen 60/61, 2e klas, trainer Lei Schreurs, moest hij na 10 wedstrijden de geblesseerde keeper Jack Kort vervangen. Zijn debuut was bij  ivo – de ster 3 – 1 gewonnen. Er werden er 9 gewonnen, 2 gelijk en 1 verloren. Hij kreeg er 12 om de oren, 3 maal werd de nul gehouden.
Seizoen 61/62 onder trainer Twan Lochtman werd de 12e plaats bezet en volgde degradatie.
Seizoen 62/63 onder Twan Lochtman werd na promotie wedstrijden weer de 2e klas gehaald.
Seizoen 63/64 verkoos Pierre Kuenen Frans Geelen als keeper en ging Ad verder als verdediger in het 1e. Hoe lang is niet bekend.
In latere jaren ging hij  de lagere elftallen trainen.
Op de jaarvergadering van 1981 kreeg hij de “Jubileum-trofee” uitgereikt voor het verdienstelijkste lid van het seizoen 80/81.Daarna was hij nog lang een trouw bezoeker van de wedstrijden van ivo 1.

Reactie van Ad D. : dankt IVO hartelijk en geeft aan de club nog steeds een warm hart toe te dragen

Presentatie door jeugdcommissie
Een viertal leden van de jeugdcommissie Guus, Danny ,Matijs, en Willem stellen zichzelf(en ook de afwezige leden) voor en geven aan hoe de commissie destijds tot stand is gekomen. Jeugdcommissie bestaat uit coördinatoren en ondersteuners, elk van een bepaalde leeftijdscategorie. Kees Kruijssen is voorzitter.

Zo ontstaan er korte lijnen en een duidelijke communicatie. In de loop van de jaren zijn er verschillende protocollen opgesteld (o.a. wisselbeleid) en transparantie en objectiviteit is de doelstelling. Met veel oog voor het verenigingsdoel, prestatie, optimaal spel stimuleren zodat spelers, trainers en leiders voldoening blijven halen uit hun inzet.

Totaal van het spelers aantal van de jeugd is op dit moment 208, begeleiding bestaat uit 67 leden.

Jeugdcommissie houdt zich elk jaar bezig met de (toekomstige ) teamindeling, die in April al vorm begint te krijgen. Het proces hierin loopt als volgt: aantallen vaststellen en meenemen van nieuwe spelvormen, Daarna onderlinge bespreking indeling en aantallen door de Jeugdcommissie . Dit teamconcept wordt nadat goedkeuring is gegeven door het hoofdbestuur besproken met de trainers en leiders. Het definitief maken van dit concept vindt plaats in mei. Meestal moeten er dan nog gesprekken gevoerd worden met bv ouders van dispensatie spelers. Daarna vindt de definitieve teamindeling plaats. De webmaster maakt deze vervolgens bekend op de website van IVO

Verder handhaaft de commissie de nieuwe boeterichtlijn voor te late afmelding, verboden scheldwoorden, “weer” codes voor het wel of niet laten doorspelen van een wedstrijd , regels t.b.v. het organiseren van andere/neven activiteiten door teams. Infoavond voor ouders en leiders.

Grote clubactie : elk jeugdlid heeft dit jaar minimaal 4 loten verkocht de opbrengst dit jaar was 3300 euro

Tijdens het Top D toernooi: het betrekken van de jeugd met penalty bokaal. Huldigen van de teams die kampioen zijn geworden en afscheid nemen van de leiders die stoppen en minimaal 5 jaar betrokken zijn geweest.

Volgend jaar wordt het Top D toernooi gehouden op 1 en 2 Juni

Vraag Rico: waarom mogen de jeugdteams niet meer naar het buitenland voor een uitstapje
Antw.: in het verleden zijn er reacties geweest van ouders die zich gedwongen voelden deze kosten op zich te nemen . Bovendien heeft IVO het standpunt dergelijke verantwoording niet meer te willen dragen op naam van de club

Kevin: ieder team heeft nieuwe shirts gekregen, wij hebben die nog niet gehad.
Antw.: Dit is inderdaad doorgespeeld naar Frank v.d. K en staat op de agenda.

Toekomstvisie Sportparken vanuit Gemeente Venlo

Koos B. geeft toelichting: er zijn meerdere voetbalclubs in de omgeving die niet meer kunnen bestaan in de toekomst. Dit geld niet voor IVO. Aangezien we jaren geleden de fusie met de andere Veldense sportclubs zijn aangegaan. Gemeente Venlo stelt een fusie voor bij de overgebleven clubs. o.a. DSO heeft een keuze te maken waar ze willen aansluiten. Er wordt opgemerkt hier snel op in te spelen en de gesprekken niet af te wachten maar pro actief te reageren, het gesprek nu al aan te gaan.

Koos: Aangezien er al divers gesprekken lopende zijn rondom het damesvoetbal is er inderdaad al een eerste lijntje gelegd. DSO wil eerst in gesprek met de eigen leden om te horen wat ze willen.

Ook de hockey club Venlo fuseert, dit heeft als gevolg dat er meer ruimte/geld over blijft.

De optie voor een kunstgrasveld bij IVO is dan misschien een mogelijkheid.

Rondvraag

Remco: EHBO kit is niet op orde. Bovendien is het niet voor iedereen duidelijk waar zaken te vinden zijn. Antw. Piet V: de EHBO kit is ondertussen op orde gebracht.

Pieter: is blij met het feit dat er een IVO –ALV gehouden wordt. Dit sterkt ons clubgevoel. Hij geeft aan behoefte te hebben dit jaarlijks terug te laten keren. Bovendien complimenteert hij de jeugdcommissie en vraagt een extra applaus. Daar wordt meteen gehoor aan gegeven

Debby: volgende week 22 nov. vind een belronde plaats voor de vrienden loterij. Loten die verkocht worden leveren de club geld op. Vrijwilligers die zich aanmelden voor de belronde kunnen gezamenlijk 500 euro verdienen als vergoeding . Debby doet een oproep zich aan te melden.

Piet V heeft de oproep ook al doorgespeeld naar de selectie.

Indien je al meedoet met de vriendloterij kun je via de klantenservice het lot omzetten naar de club.

Jan : gaat de opbrengst direct naar IVO
antw.: nee de inkomsten komen eerst via SV binnen.

Bob: SV bestuur heeft een lange termijn visie ook voor het BMV. Bob heeft zich ook aangesloten bij het overleg van SCC. Hij vraagt ideeën en suggesties over toekomst BMV bij hem te melden.

Aangezien subsidies waarschijnlijk wegvallen en huur in de BMV waarschijnlijk omhoog gaat ,worden afdelingsbesturen opgeroepen vóór 1 mei dit agendapunt te behandelen.

Melding :29 Nov a.s. is de ALV van SV.

Piet V: vraag van Tom v Weerd indien er zaken stuk gaan in/aan de accommodatie dit bij Tom te melden!

Sluiting ALV:

Piet V dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering .