Omgang met kunstgrasveld ivm weersomstandigheden

Afgelopen week kregen we vanuit verschillende (sport) kampen de vraag wanneer er nu wel en wanneer er géén gebruik gemaakt kan en mag worden van het kunstgrasveld van Swift.
Hieronder een kort overzicht, zoals omschreven in het onderhoudsplan van de kunstgras leverancier.
Het bestuur wil jullie dan ook dringend vragen je hier aan te houden, zodat we allemaal nog jaren gebruik kunnen maken van onze accommodatie.

Weersinvloeden
Onder de normale Nederlandse omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd bespeelbaar zijn.

Neerslag
Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld snelontwateren en ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen

dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld
ontstaan. Op dat moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrapzetten
onbedoeld invulmateriaal wordt verplaatst. Dit moet worden voorkomen. Als er plassen op het veld
staan, wordt aanbevolen de aanvang van de wedstrijd/ training uit te stellen of stop te leggen.
Wanneer de plassen verdwenen zijn, is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter zullen deze
extreme omstandigheden zeer incidenteel voorkomen in Nederland.

Droogte
Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het
kunstgras.

Wind
De mat is ongevoelig voor wind. Het invulmateriaal tussen de vezels kan niet opgenomen worden
door de wind, enkel wat losliggend materiaal op de vezels.

Sneeuw
Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in
principe gebruik van worden gemaakt. Zodra de sneeuw tijdens de activiteiten echter tot ‘pap’ wordt
getrapt, kan tijdens een latere vorstperiode compacte ijsvorming in de mat optreden. Dit kan leiden
tot een langdurig gebruiksverbod van het veld. Daarom wordt aanbevolen om bij sneeuw géén
gebruik te maken van het speelveld.
Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk.

Vorst
Vooral ‘droge’ vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van
het veld. Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de
vezels en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst is gebruik dan ook af te raden.
Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw)
of nat wordt (ijzel), bevat de bovenlaag veel vocht dat bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad
(ijs) en onbespeelbaar.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.