PBS in Velden

Goed gedrag kun je leren! Daar zijn ze het op basisschool de Startbaan over eens. Werken aan gedrag op een positieve manier, oftewel letten op goed gedrag en dat vervolgens ook nog eens benoemen. Wat je aandacht geeft groeit!

Sinds augustus 2014 werkt iedereen op de Startbaan op een positieve manier aan gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van PBS (positive behavior support). PBS is een methode die scholen helpt om op een eenduidige manier met gedrag om te gaan.

Ook binnen SV Velden is er behoefte aan uniforme gedragsregels en een duidelijk en transparant normen&waarden beleid. De verenigingen kunnen hierbij op een goede manier profiteren van het ontwikkelwerk dat er binnen de school al is verricht.

Sinds een jaar is er een werkgroep actief binnen SV Velden. Deze werkgroep is bezig om de vertaalslag van PBS naar de verenigingen te maken. Er is al veel gebeurd ! Zo zijn er algemene gedragsregels opgesteld die op een mooi bord centraal op het sportpark zichtbaar zijn gemaakt. Tijdens de introductieavond begin maart nam Ewald van Kouwen – aanvoerder van de stichting positief coachen – ons mee in zijn gedachtengoed. Een zeer inspirerende voorstelling waarmee Ewald ons liet zien wat het kan opleveren als je als trainer leert kijken naar wat er goed gaat in plaats van de nadruk te leggen op wat kinderen fout doen.

Het PBS zaadje is hiermee geplant. De werkgroep denkt inmiddels al weer na over de volgende stappen. Hier worden de jeugdcommissies van de verenigingen uiteraard nauw bij betrokken. Dit is belangrijk om draagvlak vanuit die verenigingen te krijgen en behouden. Stap voor stap wordt zo in het spoor van de basisschool gewerkt aan een klimaat waarin respect, vertrouwen en plezier centraal staan. Op school èn in de sport.

Meer weten over PBS binnen SV Velden ? of heb je leuke tips of ideeen ? Neem dan contact op met Marc Orval, verenigingspedagoog bij de gemeente Venlo : m.orval@venlo.nl

PBS1 PBS2PBS3