PBS

Basisschool de Startbaan en SV Velden werken samen aan een fijne en positieve omgeving onder de naam PBS.

 

In Velden is er sprake van een unieke omgeving waarbij sport en onderwijs zich letterlijk naast elkaar  bevinden. Veel van de kinderen die onderwijs volgen op de basisschool, sporten in hun vrije tijd bij SV Velden.

Basisschool de Startbaan is een PBS school. Dit houdt in dat er schoolbreed wordt gewerkt aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en respect’.

PBS staat voor Positive Behaviour Support (aandacht voor dat wat goed gaat) en berust op 5 pijlers. Deze worden in onderstaand figuur vormgegeven:

PBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Velden wil graag een maatschappelijke functie uitdragen. Daarnaast is er binnen SV Velden behoefte aan uniforme gedragsregels en een normen/waarden beleid.

De verenigingen kunnen hierbij op een goede manier profiteren van het  ontwikkelwerk dat er binnen de school al is verricht.  Doordat  SV Velden meegaat in de opgestelde kernwaarden en normen,  creëer je op termijn uniformiteit binnen het hele dorp. De kinderen uit Velden worden binnen het verenigingsleven hetzelfde behandeld als op school. Een ander bijkomend voordeel is duidelijkheid voor vrijwilligers. Er staat aan de voorkant al vast wat SV Velden van de leden verwacht. Voor iedereen binnen SV Velden wordt het gemakkelijker om structuur en regels te hanteren.

Het streven is dan ook om de principes van PBS binnen SV Velden te borgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise die op de school voorhanden is.  PBS is een preventieve methode met als uiteindelijk doel een vereniging waar het prettig sporten en samenkomen is, waar je het gevoel hebt dat je erbij hoort en waar een positieve sfeer heerst.