Samenvatting Coronamaatregelen VC Velden

      Samenvatting Coronamaatregelen VC Velden (versie 6-10-2020) 

 1. Bij sportactiviteiten dient altijd minimaal één CoCo aanwezig te zijn ( herkenbaar aan een hesje of de naam van deze persoon is van tevoren duidelijk gecommuniceerd aan de gebruikers van de sportaccommodatie).
 2. De voorschriften die gelden in de sporthal worden op de website van de thuis spelende vereniging gepubliceerd.
 3. Raadpleeg bij uitwedstrijden altijd de website van de thuisspelende vereniging voor de van toepassing zijnde coronaregels.
 4. Het advies is om een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
 5. Er dienen voldoende schoonmaakmiddelen bij ieder veld beschikbaar te zijn.
 6. Hoofdregel is in alle omstandigheden; 1,5 meter afstand houden.
 7. Voor spelers/speelsters in het veld is deze 1,5 meter regel, tijdens het spel, niet van toepassing. Maar dus wel voor alle andere personen rondom het veld ( coaches, reservespelers, tellers etc.).
 8. De CoCo dient de teams en de officials bij binnenkomst in de sporthal te ontvangen en te instrueren.
 9. In BMV de Vilgaard is het dragen van een mondkapje verplicht ( behalve in kleedruimte en de ruimtes waarin gesport wordt).
 10. In kleedkamers moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Ook in de douches.
 11. De spelers/speelsters moeten zich, voor het sporten, al zoveel mogelijk thuis omkleden.
 12. In sporthal de Vilgaard voor alle teams voldoende kleedruimtes beschikbaar.
 13. Er bestaat de mogelijkheid om te douchen ( 1,5 meter afstand houden).
 14. De digitale wedstrijdformulieren al zoveel mogelijk thuis invullen.
 15. Voor, tijdens en na de wedstrijd geen handen schudden, high five, schreeuwen, zingen etc.
 16. Spelers/speelsters, begeleiders, scheidsrechters, tellers gebruiken alleen hun eigen materialen.
 17. Iedere speler/speelster heeft een eigen drinkbeker  en handdoek.
 18. Alle spelmaterialen moeten na iedere wedstrijd schoon gemaakt worden ( palen, tellertafel, stoelen, banken en ballen, telborden, tablets etc.).
 19. Bij iedere veldwissel dienen de banken schoon gemaakt worden.
 20. Bij wedstrijden en trainingen zijn geen toeschouwers toegestaan. Ook niet van achter de glazen wand in het sportcafé.
 21. Bezoekende teams wordt gevraagd ná de wedstrijd direct naar huis te gaan.
 22. Rijdende ouders van de bezoekende teams kunnen uiteraard een drankje nuttigen in het sportcafé ( zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.)
 23. Thuis spelende teams van VC Velden kunnen na wedstrijden – als er plaats is – gebruikmaken van het sportcafé ( max. 30 personen). Eventueel wordt hier een schema voor opgesteld.
 24. Teams die na hun wedstrijd inmiddels enige tijd in sportcafé verbleven hebben worden gevraagd plaats te maken voor nieuwe thuis spelende teams, als hun wedstrijd is afgelopen. Uitspelende Teams van VC Velden wordt gevraagd niet in het sportcafé te verzamelen en/of, na terugkomst, na te praten.
 25. Het uitgebreide reglement voor het sportcafé staat op de website van SV Velden ( www.sportkernvelden.nl).