Samenvatting Coronamaatregelen voor senioren en veteranen volleybal

 1. Bij sportactiviteiten dient altijd minimaal één CoCo aanwezig te zijn ( herkenbaar aan een hesje of naam van deze persoon is van tevoren duidelijk gecommuniceerd aan de gebruikers van de sportaccommodatie).
 2. De voorschriften die gelden in de sporthal dienen op de website van de thuis spelende vereniging gepubliceerd te worden.
 3. Raadpleeg bij uitwedstrijden altijd de website van de thuisspelende vereniging voor de van toepassing zijnde coronaregels.
 4. Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
 5. Er dienen voldoende schoonmaakmiddelen bij ieder veld beschikbaar te zijn.
 6. Hoofdregel is in alle omstandigheden; 1,5 meter afstand houden.
 7. Voor spelers/speelsters in het veld is deze 1,5 meter regel, tijdens het spel, niet van toepassing. Maar dus wel voor alle andere personen rondom het veld ( coaches, reservespelers, tellers etc.).
 8. De CoCo dient de teams en de officials bij binnenkomst in de sporthal te ontvangen en te instrueren.
 9. In kleedkamers moet 1,5 meter afstand gehouden worden.
 10. Ook in de douches.De spelers/speelsters moeten zich voor het sporten al zoveel mogelijk thuis omkleden.
 11. Normaliter zijn in sporthal de Vilgaard voor alle teams voldoende kleedruimtes beschikbaar.
 12. Er bestaat de mogelijkheid om te douchen ( 1,5 meter afstand houden)
 13. De digitale wedstrijdformulieren al zoveel mogelijk thuis invullen.
 14. Voor, tijdens en na de wedstrijd geen handen schudden, high five, schreeuwen, zingen etc. Dit geldt voor alle aanwezigen in de sportzaal. Dus ook voor het publiek.
 15. Spelers/speelsters, begeleiders, scheidsrechters, tellers gebruiken alleen hun eigen materialen
 16. Iedere speler/speelster heeft een eigen drinkbeker  en handdoek.
 17. Alle spelmaterialen moeten na iedere wedstrijd schoon gemaakt worden ( palen, tellertafel, stoelen, banken en ballen, telborden, tablets etc.).
 18. Bij iedere veldwissel dienen de banken schoon gemaakt worden.
 19. Voor de sportzaal of geheel afgescheiden veld/tribune  geldt een maximum van 100 toeschouwers. Hierbij geldt wel altijd dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden moet worden.