Sportvereniging Velden start maatschappelijk gezondheidsprogramma om de persoonlijke gevolgen van de Coronacrisis aan te pakken.

PERSBERICHT – ALGEMENE AANKONDIGING 

Dit programma heeft als doel om de negatieve gevolgen van de corona te adresseren, aan te pakken en duurzame oplossingen te bieden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat verschillende doelgroepen kampen met de negatieve gevolgen van de maatregelen voor de coronapandemie. Deze gevolgen uiten zich zowel fysiek (minder bewegen, gewichtstoename) als mentaal (gevoel van eenzaamheid en toegenomen depressiviteit). Sportvereniging Velden wil in samenwerking met lokale, regionale en nationale partijen een coronaherstel-programma organiseren en aanbieden.  

Binnen de sportafdelingen van SV Velden maar ook daarbuiten, zien we dat mensen meer bezig willen zijn met hun eigen gezondheid. Gezondheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Door de corona moeten we ook constateren dat veel mensen problemen hebben om een gezonde levensstijl te volgen. De corona heeft ons allen laten ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Zowel fysieke als mentale gezondheid. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van hun eigen gezondheid. Hun eigen gezondheid maar ook de gezondheid van anderen.  SV Velden wil kijken naar mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. Het toepassen van sport, beweging en een gezonde leefstijl worden ingezet in dit herstelprogramma als instrument om de gevolgen van Corona het hoofd te bieden. 

Om de inwoners van onze wijk te helpen met het herkennen van de gevolgen van Corona, dit een plekje te geven en middelen aan te reiken om metaal sterker “uit de wedstrijd te komen” door het inzetten van een gezonde leefstijl willen we een programma gaan opzetten waarbij we verschillende doelgroepen hiervoor kennis en hulpmiddelen bieden.   

Dit programma zal opgezet en uitgevoerd worden in samenwerking met andere partijen uit Velden (en omgeving): scholen, fysiotherapeuten, diëtisten, voorzieningen voor ouderen, enz.  

SV Velden is inmiddels aan de slag gegaan met het schrijven van dit coronaherstelprogramma en heeft hiervoor ook een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Venlo. Deze subsidieaanvraag is inmiddels gehonoreerd door de gemeente Venlo. “De aanvraag sluit mooi aan op de doelstelling van de subsidieregeling. We zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten die eruit voortvloeien.”, aldus Jaap Litjens, Teamleider Sportontwikkeling, Gemeente Venlo. 

 

Eenzaamheid onder twee van de drie jongeren is expliciet benoemd door minister Kuipers
als gevolg van de Coronacrisis in de laatste persconferentie 

 

Reacties van enkele lokale partijen:  

  • Anke Lommen; BLIK: “Oh wauw, wat een mooi initiatief. Wil graag meedenken.” 
  • John Vullings; Directeur basisschool de Startbaan: “prima initiatief.” 
  • Debbie Kusters; Praktijk Gezonde Stijl: “mooi initiatief!” 
  • Rick Theelen; Voorzitter SV Velden: “Ziet er professioneel uit.” 

 

  

Door Debby de Wilde en Nico van Melick, SV Velden (info@sv-velden.nl), 25 januari 2022 

 

 

Referenties en onderbouwing noodzaak: