SV Velden Veilig

Sexuele intimidatie? Dat gebeurt bij ons toch niet?

Helaas komt grensoverschreidend gedrag in de sport vaker voor dan de meeste mensen denken. Dit bleek o.a. uit het rapport van de commissie Klaas de Vries “seksuele intimidatie en misbruik in de sport”. Als reactie hierop heeft de koepel organisatie sport NOC/NSF regels en procedures opgesteld. Een daarvan is een meldplicht in geval van seksuele intimidatie en zelfs een vermoeden van sexuele intimidate. Daarnaast is het goed om een beleid op te stellen om dit te voorkomen en te weten wat we moeten doen bij excessen.
Vanaf Oktober 2019 is een werkgroep onder de naam SV Velden Veilig bezig om een dergelijk beleid voor SV Velden op te stellen.

Deze werkgroep bestaat uit Mariëlle Kersten namens IVO, Jody Willemsen namens Swift, Marissa Verhaegh namens VC Velden, Marc van Eijndt namens VETA en wordt ondersteund door Bert Janssen namens de gemeente Venlo. De werkgroep volgt het stappenplan van het Centrum voor Veilige Sport Nederland :

De visie en doelstellingen van deze werkgroep zijn in Maart afgestemd met het bestuur van SV Velden.

Deze visie is:
‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

De doestellingen zijn:
April 2020
Omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid opgesteld

Mei 2020
Omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid bevestigd door bestuur SV Velden, afdelingen en commissies

Juni 2020
Omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid vastgesteld in ALV
Omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid bekend gemaakt bij leden
Omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid toegankelijk op website

September 2020
2 Opgeleide vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld
Bestuurslid sociale veiligheid benoemd
Commissie sociale veiligheid (PBS?) actief
Bestuurslid en commissie kennen meldcode NOC/NSF
Bestuurslid, commissie en VCPs bekend gemaakt bij leden
Bestuurslid, commissie en VCPs toegankelijk op website

Hierbij liggen de volgende acties bij het SV Velden bestuur:
Zoeken/benoemen bestuurslid sociale veiligheid
Zoeken/benoemen VCPs
Commissie Sociale veiligheid instellen (of dit bij PBS beleggen)
SV Velden Veilig onderwerp vergadering met afdelingen (Mei) en ALV (Juni, November)

De werkgroep gaat nu de omgangsregels, gedragsregels, preventief en correctief beleid opstellen en aan het SV Velden bestuur en de afdelingen voorleggen. Als deze zijn goedgekeurd zullen we deze publiceren om ze in Juni door de ALV te kunnen laten vaststellen.

Mocht je vragen of opmerkingen voor ons hebben of interesse hebben in een rol in onze werkgroep, in de commissie sociale veiligheid, als vertrouwenscontactpersoon of als bestuurslid sociale veiligheid, kun je contact opnemen met veilig.commissie@sv-velden.nl