Swift – Teamindeling jeugd seizoen 2017-2018

Teamindeling Jeugd Swift

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat en op ieders eigen niveau!

Totstandkoming teamindeling

Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

  1. De leden van de jeugdcommissie bezoeken met regelmaat wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
  2. Ieder seizoen worden er ook door de trainsters en coaches ieder apart een evaluatieformulier ingevuld.
  3. Vervolgens wordt er overleg gepleegd met de trainsters en coaches over het 1e concept indeling en ook hierin wordt  meegedacht door diegene.
  4. In een team zitten niet per definitie de “beste” speelsters, maar de beste combinatie van het team. Verder wordt er gekeken naar ontwikkeling.
  5. Speelsters mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze speelsters dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal speelsters per team noodzakelijk is. Bij korfbal wordt dispensatie bijna nooit toegekend.

Bij de B1 zal een selectie zijn en er zal nog 1 iemand afvallen naar de B2.

Zoals ook in de indeling staat kan het zijn dat er nog veranderingen zijn in de zaalcompetitie als er zich bijvoorbeeld nog nieuwe leden aanmelden. Dit zou het geval kunnen zijn bij de E of F. Eventuele nieuwe aanmeldingen in een hogere leeftijdscategorie zullen toegevoegd worden.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op “eisen” van ouders.

Elke jeugdspeelster ontwikkelt zich op haar eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeelster buiten het 1e team  in beeld blijft. De trainsters en coaches blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle speelsters van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

Vragen Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan het betreffende aanspreekpunt  waarop zij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, dan wel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

Trainingstijden De trainingstijden zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

 

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

 

Aanspreekpunt A en B:   Stephanie Geelen, stephaniegeelen@ziggo.nl, 06-42126068

Aanspreekpunt C:          Ellen Heijnen, ellenheijnen91@hotmail.com, 06-49859341

Aanspreekpunt D:          Helen van Eijndt, hmveijndt@gmail.com, 06-39844770

Aanspreekpunt E en F:   Nicole Jacobs, nicolejacobs7@hotmail.com, 06-23764879

——————————————————————————————————

De indeling: Swift – Indeling jeugd seizoen 2017-2018 (v1)