Swift – Teamindeling jeugd seizoen 2018-2019

Teamindeling Jeugd Swift

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat en op ieders eigen niveau!”

Totstandkoming teamindeling
Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

1. De leden van de jeugdcommissie bezoeken met regelmaat wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
2. Ieder seizoen worden er ook door de trainsters en coaches ieder apart een evaluatieformulier ingevuld.
3. Vervolgens wordt er overleg gepleegd met de trainsters en coaches over het 1e concept indeling en ook hierin wordt meegedacht door diegene.
4. In een team zitten niet per definitie de “beste” speelsters, maar de beste combinatie van het team. Verder wordt er gekeken naar ontwikkeling, potentie en   inzet. In de E en de F wordt er nog niet op sterkte ingedeeld, maar wordt er voornamelijk gekeken dat vriendinnetjes, klasgenootjes of dorpsgenootjes bij elkaar staan.
5. Speelsters mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze speelsters dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal speelsters per team noodzakelijk is. Bij korfbal wordt dispensatie bijna nooit toegekend.

Op dit moment hebben wij nog niemand voor de A1. De jeugdcommissie is nog bezig om hier een oplossing voor te vinden. Mocht er in het nieuwe seizoen nog geen train(st)er / coach zijn, dan zullen de trainingen door de trainsters van de B1 worden verzorgd. Voor de coaching wordt nog bekeken.

Er zal komend seizoen geen B2 zijn. Dit heeft te maken doordat we te weinig speelsters hebben voor de B2. Ook bij andere jeugdteams zitten we krap in aantallen. Hierbij waren wij genoodzaakt om geen B2 te maken en meiden vanuit de C vervroegd naar de A over te zetten.

Zoals ook in de indeling staat kan het zijn dat er nog veranderingen zijn in de zaalcompetitie als er zich bijvoorbeeld nog nieuwe leden aanmelden. Dit zou het geval kunnen zijn bij de E of F. Eventuele nieuwe aanmeldingen in een hogere leeftijdscategorie zullen toegevoegd worden.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op “eisen” van ouders.
Elke jeugdspeelster ontwikkelt zich op haar eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeelster buiten het 1e team in beeld blijft. De trainsters en coaches blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle speelsters van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

Vragen: Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan het betreffende aanspreekpunt waarop zij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, dan wel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

Trainingstijden:
De trainingstijden zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

Met vriendelijke sportgroet,
Namens de jeugdcommissie

 

Contactpersonen:
Aanspreekpunt A : Anouk Bergmans, anoukbergmans@hotmail.com, 0611153947
Aanspreekpunt B: Helen van Eijndt, hmveijndt@gmail.com, 06-39844770
Aanspreekpunt C: Ellen Heijnen, ellenheijnen91@hotmail.com, 06-49859341
Aanspreekpunt D: Stephanie Geelen, stephaniegeelen@ziggo.nl, 06-42126068
Aanspreekpunt E en F: Nicole Jacobs, nicolejacobs7@hotmail.com, 06-23764879


De indeling: Swift – Indeling 2018-2019 jeugd