Teamindeling jeugd seizoen 2017-2018

Teamindeling JO-19 t/m JO-11 & MO-19 + MO-17

De teamindelingen van de jeugdteams van I.V.O. voor het seizoen 2017-2018 maken we zaterdag 17 juni bekend via de website.

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat!

Totstandkoming teamindeling

Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

  1. De coördinatoren bezoeken met regelmaat wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
  2. Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers periodiek een gesprek met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken
  3. In een team zitten niet per definitie de “beste” spelers, maar de beste combinatie van het team. (onafhankelijk van leeftijd van speler)
  4. Spelers mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun        leeftijd toe behoren, tenzij voor deze spelers dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op “eisen” van ouders.

Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeler buiten de 1e teams in beeld blijft. De trainers, coördinatoren en keeperstrainers blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

JO-09 & JO-08 Vanaf komend seizoen start de KNVB met “het nieuwe jeugdvoetbal” voor JO-09 en JO-O8. Dat betekent andere veldafmetingen en andere aantallen. Tijdens een nog in te plannen algemene leider/trainersvergadering krijgt ieder team meer informatie hierover.

De teamindeling van deze teams wordt 27 augustus 2017 door de coördinator bekend gemaakt. Meer informatie hierover volgt.

Vragen Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan de betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

 

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

 

Voorzitter Kees Kruijsen keeskruijsen@hotmail.com

Coördinator JO-19, JO-17, JO-15 Danny Hendrickx dannyhendrickx1@icloud.com

Ondersteunend JO-19, JO-17, JO-15 Willem Heijnen willemheijnen@hotmail.com

Coördinator JO-13, JO-11 Guus Verhaegh guusverhaegh@hotmail.com

Ondersteunend JO-13, JO-11 Gijs Theelen gijs_theelen@hotmail.com

Coördinator Meiden, JO-09, JO-08 & mini F Ruud van den Hombergh ruud.vd.hombergh@home.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris Matijs van Noorloos jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl

Ondersteunend jeugdwedstrijdsecretaris, coördinator externe toernooien Giel Geurts externe-toernooien.ivo@sportkernvelden.nl