Teamindeling jeugd seizoen 2018-2019

8 juni 2018

Teamindeling JO10 t/m JO19 & MO17 + MO19

De teamindelingen van de jeugdteams van I.V.O. voor het seizoen 2018-2019 maken we in week 25 bekend via de website.

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

 

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat!

 

Totstandkoming teamindeling

Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

  1. De coördinatoren bezoeken waar mogelijk wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
  2. Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers periodiek een gesprek met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken.
  3. In een team zitten niet per definitie de ‘beste’ spelers, maar de beste combinatie van het team. (onafhankelijk van leeftijd van speler)
  4. Spelers mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze spelers dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op ‘eisen’ van ouders en spelers.

Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeler buiten de 1e teams in beeld blijft. De trainers, coördinatoren en keeperstrainers blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

 

Nieuwe spelvormen JO10 t/m JO12

Vanaf het seizoen 2018-2019 beginnen we met nieuwe spelvormen voor de leeftijdscategorie JO10 t/m JO12 (voormalig E-pupillen en eerstejaars D-pupillen).

JO10: Voorheen vormde JO10 samen met JO11 de E-pupillen met een spelvorm 8 tegen 8 op een half speelveld. Vanaf komend seizoen speelt JO10 net zoals JO9 6 tegen 6 op een kwart speelveld.

JO11 & JO12: Voor beide leeftijden geldt dat 8 tegen 8 op een half speelveld gespeeld wordt. JO12 was voorheen al onderdeel van de D-pupillen welke op groot veld speelden. Nu spelen de pupillen dus vanaf JO13 op een groot speelveld.

Voor het nieuw te vormen JO12 en de betrokkenen wordt nog een informatieavond gepland om de nieuwe spelregels uit te leggen.

 

Door deze verschillende spelvormen hebben we als jeugdcommissie keuzes moeten maken om de totstandkoming van de teams te realiseren. Dit alles is in nadrukkelijk overleg met de begeleiding gebeurd en met voortijdige communicatie richting ouders.

Voor de leeftijdscategorie JO11 hebben we geen team ingeschreven voor het seizoen 2018-2019.

 

JO9 / JO8 / JO7 (Mini F)

De teamindeling van deze teams wordt 19 augustus 2018 door de coördinator bekend gemaakt. Meer informatie hierover volgt.

 

Vragen

Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan de betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

 

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

 

Voorzitter Kees Kruijsen keeskruijsen@hotmail.com

Coördinator JO19, JO17, JO15 Danny Hendrickx dannyhendrickx1@icloud.com

Ondersteunend JO19, JO17, JO15 Willem Heijnen willemheijnen@hotmail.com

Coördinator JO13, JO12, JO10 Guus Verhaegh guusverhaegh@hotmail.com

Ondersteunend JO13, JO12, JO10 Gijs Theelen gijs_theelen@hotmail.com

Coördinator MO19, MO17, JO9, JO8, JO7 & Mini F Ruud van den Hombergh ruud.vd.hombergh@home.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris Matijs van Noorloos jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl

Coördinator externe toernooien Giel Geurts externe-toernooien.ivo@sportkernvelden.nl