Teamindeling jeugd seizoen 2019-2020

De teamindelingen van de jeugdteams (JO10 t/m JO19 & MO17 + MO19) van I.V.O. voor het seizoen 2019-2020 maken we in week 24 bekend via de website.

 

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat!

 

Totstandkoming teamindeling

Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

  1. De coördinatoren bezoeken waar mogelijk wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
  2. Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers periodiek een gesprek met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken.
  3. In een team zitten niet per definitie de ‘beste’ spelers, maar de beste combinatie van het team. (onafhankelijk van leeftijd van speler)
  4. Spelers mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze spelers dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is of als het verenigingsdoel hierom vraagt.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op ‘eisen’ van ouders en spelers.

Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeler buiten de 1e teams in beeld blijft. De trainers, coördinatoren en keeperstrainers blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

 

JO9 / JO8 / JO7 (Mini F)

De teamindeling van deze teams wordt 18 augustus 2019 door de coördinator bekend gemaakt. Meer informatie hierover volgt.

 

Vragen

Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan de betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

 

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

 

Voorzitter Kees Kruijsen keeskruijsen@hotmail.com

Coördinator JO19, JO17, JO15 Danny Hendrickx dannyhendrickx1@icloud.com

Ondersteunend JO19, JO17, JO15 Willem Heijnen willemheijnen@hotmail.com

Coördinator JO13, JO12, JO10 Guus Verhaegh guusverhaegh@hotmail.com

Ondersteunend JO13, JO12, JO10 Gijs Theelen gijs_theelen@hotmail.com

Coördinator MO19, MO17, JO9, JO8, JO7 & Mini F Ruud van den Hombergh ruud.vd.hombergh@home.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris Matijs van Noorloos jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl

Coördinator externe toernooien Giel Geurts externe-toernooien.ivo@sportkernvelden.nl

 

Met ingang van seizoen 2019-2020 nemen Peter van Rensch en Duncan Nikkelen de rollen over van Guus Verhaegh en Gijs Theelen. Bij de totstandkoming van de teamindeling 2019-2020 zijn zij niet betrokken geweest.