Teamindeling seizoen 2019-2020

 

Teamindeling 2019-2020

Swift teamindeling jeugd 2019-2020

Swift teamindeling senioren 2019-2020

 

Totstandkoming teamindeling jeugd Swift

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat en op ieders eigen niveau!

Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:

  1. De leden van de jeugdcommissie bezoeken met regelmaat wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
  2. Ieder seizoen wordt er ook door de trainsters en coaches ieder apart een evaluatieformulier ingevuld.
  3. Vervolgens wordt er overleg gepleegd met de trainsters en coaches over de1econcept indeling en ook hierin wordt meegedacht door diegene. Trainsters en coaches hebben dus ook inspraak over de indeling.
  4. In een team zitten niet per definitie de “beste” speelsters, maar de beste combinatie van het team. Verder wordt er gekeken naar ontwikkeling, potentie en inzet.

In de E en de F wordt er nog niet op sterkte ingedeeld, maar wordt er voornamelijk gekeken dat vriendinnetjes, klasgenootjes of dorpsgenootjes bij elkaar staan.

  1. Speelsters mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze speelsters dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal speelsters per team noodzakelijk is. Bij korfbal wordt dispensatie bijna nooit toegekend.

Er zal komend seizoen geen C2 zijn. Dit komt doordat we te weinig speelsters hebben voor de C2. Ook bij andere jeugdteams zitten we krap in aantallen. Hierdoor waren wij genoodzaakt meiden vanuit de C vervroegd naar de B over te zetten.

Daarnaast waren we in de D2 ook genoodzaakt om speelsters vervroegd vanuit de E over te zetten.

Zoals ook in de indeling staat, kan het zijn dat er nog veranderingen zijn in de zaalcompetitie als er zich bijvoorbeeld nog nieuwe leden aanmelden. Dit zou het geval kunnen zijn bij de E of F. Eventuele nieuwe aanmeldingen in een hogere leeftijdscategorie zullen toegevoegd worden.

We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op “eisen” van ouders.

Elke jeugdspeelster ontwikkelt zich op haar eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeelster ook buiten een 1e team in beeld blijft. De trainsters en coaches blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle speelsters van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.

Vragen

Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan het betreffende aanspreekpunt waarop zij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, dan wel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

Trainingstijden:

De trainingstijden zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

Spes toernooi:

Zaterdag 31 augustus (na de zomervakantie) is het Spes toernooi waaraan alle jeugdteams aan deelnemen. Dit toernooi wordt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gebruikt. Hierbij verwachten wij dat alle speelsters, dan ook aanwezig zijn.

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

 

Contactpersonen:

Aanspreekpunt A :                 Anouk Bergmans, anoukbergmans@hotmail.com, 0611153947

Aanspreekpunt B:                  Ellen Heijnen, ellenheijnen91@hotmail.com, 06-49859341

Aanspreekpunt C:                  Helen van Eijndt, hmveijndt@gmail.com, 06-39844770

Aanspreekpunt D:                  Stephanie Geelen, stephaniegeelen@ziggo.nl, 06-42126068

Aanspreekpunt E en F:          Nicole Jacobs, nicolejacobs7@hotmail.com, 06-23764879