Verduurzaming Kleedaccommodatie: 100% klimaat neutraal

Verduurzaming Kleedaccommodatie: 100% klimaat neutraal

Iedereen die afgelopen tijd nog op of in de buurt van het sportpark is geweest zal het misschien wel opgevallen zijn. Er wordt druk gewerkt aan een complete renovatie van onze kleedlokalen. De gemeente Venlo (eigenaar van het gebouw) heeft de opdracht gegeven om de gehele kleedaccommodatie te renoveren. Dit is mede voorgekomen uit ons “Duurzaamheidsproject”.

Sommigen van jullie zullen zeggen: “Dat was hoog tijd ook!” En dat klopt. Het gebouw staat al zo’n 40 jaar en voldeed niet meer aan de huidige standaarden. Regelmatig kwamen er klachten binnen over de douches: ‘pisstraal’ of ze gingen niet uit, enzovoort.

Energietransitie is een fenomeen waar we allemaal mee te maken krijgen. Gezien de enorme prijsstijgingen, onzekerheden voor wat betreft levering en de hiermee samenhangende kosten voor energie hebben we in 2018-2019 een project opgestart waarbij we onze sportclub wilden verduurzamen. Enerzijds om de kosten te drukken maar ook omdat dit van gemeenschappelijk belang is.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren?

We gaan onder andere zonnepanelen installeren en de douches energiezuiniger maken. Het plan omvat ook het vervangen van oude gasketels door luchtbehandelingskasten en de installatie van ledverlichting in de kleedaccommodatie die gestuurd wordt via bewegingsmelders. De verlichting op de voetbal- en korfbalvelden is  reeds vervangen.

Het eerste plan dat we samen met de gemeente Venlo hadden uitgewerkt bleek technisch niet mogelijk en daarom is er nu gekozen voor een systeem waarbij we met elektriciteit warmte genereren die wordt opgewekt in een luchtbehandelingskast die bovenop het sportcomplex komt te staan. Middels een kanalensysteem (de zgn. industrial look) wordt de warmte verdeelt in zones verspreid door de kleedlokalen.

Voordeel van dit systeem is, dat we de luchtpijpen van het oude klimaatsysteem op het platte dak niet meer nodig hebben waardoor we meer ruimte creëren voor de te plaatsen zonnepanelen. Hiervan zullen we er ca. 120 plaatsen, die ons dan kunnen voorzien van elektriciteit. Zij zorgen voor de voeding van de verlichting, verwarming (luchtbehandelingskasten) en de warmwaterboilers. We gaan dus in zijn geheel van het gas af !!

Overzicht uit te voeren werkzaamheden :

  • LED verlichting op de buitenaccommodatie (reeds uitgevoerd)
  • LED verlichting in en rond de kleedaccommodatie deels gestuurd door bewegingsmelders
  • Verwijderen van verlichtingspaneel en aanpassen elektro-installatie en meterkast
  • Vervangen van de douches voor energie-zuinige douches
  • Vervangen gasketels voor luchtbehandelingsysteem
  • Plaatsen van zonnepanelen op platdak accommodatie.

Toch zijn er nog zorgen.

We hadden dit traject al veel eerder willen inzetten, maar in een organisatie als de gemeente Venlo moeten we voldoen aan diverse procedures en die vertragen het project enigszins. Gelukkig zijn we inmiddels gestart met de werkzaamheden en is het de bedoeling dat we voor het begin van de nieuwe competitie de kleedaccommodatie weer vol ter beschikking hebben.

Ondanks dat we blij zijn met de aanpassing van het gebouw zijn er nog wel enkele zorgen. Het feit dat we een nagenoeg klimaat neutrale accommodatie krijgen, betekent ook dat onze energie kosten drastisch zullen worden verlaagd. Met het bedrag dat we besparen zullen echter de kosten van de verbouwing moeten worden betaald … de komende 30 jaar! Hierover zijn we nog in gesprek met de gemeente. De “business case” moet sluitend zijn. Er zijn bijvoorbeeld een aantal aannames gemaakt, die een inschatting geven van de kostenbesparing. Wij willen die aannames kritisch toetsen.

Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen (of in het slechtste geval ‘verdwijnen’) van de salderingsregeling. Of wat gaat er gebeuren met de kosten van energie contracten en hoe wordt dat doorberekend? Veel vragen nog waardoor wij vinden dat we voorzichtig moeten zijn welke afspraken we gaan vastleggen in een huurovereenkomst. En geldt die dan ook voor 30 jaar? De gesprekken met de gemeente zullen hier dus nog over moeten gaan voordat we iets kunnen voorleggen aan onze algemene ledenvergadering voor de definitieve goedkeuring. Wij willen ons hierbij laten adviseren door specialisten van de Rabobank en/of NOC-NSF. De eerste contacten zijn gelegd.

 

Indien er vragen zijn neem dan contact met ons op: info@sv-velden.nl

Tekst: Rick Theelen en Nico van Melick