Vereniging Golfclub Velden

Baan
Contributie & aanmelding
Activiteiten & greenfee
Vrijdag wedstrijd
Golf, regels en techniek


Geschiedenis

Einde 2010 is het bestuur van SV Velden benaderd met de vraag of op de velden van het Theo Lommen sportpark een golfbaan ingericht kon worden. Hierop werd een positief antwoord verkregen en vervolgens zijn een drietal golfclubs in Nederland bezocht die ook een golfbaan hebben ingericht op voetbal, hockey en rugby velden. Einde 2011 is een officiële aanvraag verricht, middels een rapport om te kunnen starten en om als zesde vereniging te kunnen toetreden tot SV Velden. Tijdens de ALV van einde 2011 is hierop positief geantwoord.
Daarop is gestart met de aanleg van de afslagplaatsen en het maken van de greens door het voorlopige bestuur en enkele vrijwilligers. Op 1 juli 2012  is de golfbaan geopend met een eerste wedstrijd. Op de ALV van november 2012 is om de golfclub Velden opgenomen in de structuur van SV Velden middels een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.

Bestuur per  1 december 2022

Peter Bouten, Jacques Valkenaars, Leo Jacobs, Theo Ewalts,
contact: bestuur.golfclub@sv-velden.nl

Baanonderhoud: 

Op maandagmorgen:  Piet Arts, Henk Clabbers, Martin van den Hombergh, Jos Logister.

Bij toerbeurt op donderdag:  diverse leden.

R&Hcp cie: Jos Logister
Wedstrijdcommissie: vacant,bestuur.golfclub@sv-velden.nl