Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Indien iemand te maken krijgt een geval van ongewenst gedrag en daar melding van wil doen, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging. Het is misschien een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor ziet zo iemand vaak ervan af zijn of haar klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is SV Velden op zoek naar een tweetal vertrouwenscontactpersonen, bij voorkeur één man en één vrouw.
Hier vind je meer informatie over de functie van de vertrouwenscontactpersoon.

Helaas zijn er momenteel geen VCPs actief binnen SV Velden.
Wel is het mogelijk indien nodig contact op te nemen met een van de vertrouwenscontactpersonen van de bond waar de afdeling bij aangesloten is. Er kan ook een e-mail gestuurd worden naar het bestuurslid Sociale Veiligheid, Sander Lommen: sander.lommen@sv-velden.nl

Bij acute veiligheidssituaties kan contact opgenomen worden met:

Nood en per direct hulp nodig  

bel 112  

Nood en snel hulp nodig, maar een paar minuten speling. 
o    Aangiften kan alleen gedaan worden door de betrokkene.  
o    Politie neemt de regie over, ga zelf niet onderzoeken. 

bel politie algemeen 0900-8844 

Spoed bij een thuis situatie, maar meer speling. 
o    n.b. wachten op hulp vanuit CDJ kan ruim  1 uur duren. 

bel Crisis Dienst Jeugd (CDJ) Noord-Limburg 088-00722990 

KNVB (voetbal)

KNVB Assist
088-0275050
VCP@knvb.nl

Louisse Vonk
0343-499182

KNKV (korfbal)

Anne van Vegchel en Remco Winter
vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl
Bij calamiteit: 06-41680967

Nevobo (Volleybal)

Janine Pleizier
mail
06  4631 7335. 

NTTB (tafeltennis)

Vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze
Tel.: 06 – 481 717 26
https://www.nttb.nl/vereniging/veilig-sporten/vertrouwenscontactpersoon

Coördinatiepersoon bondsbureau: Antoinette de Jong 06 – 51 48 36 63
Tuchtcommissie (via bondsbureau): Antoinette de Jong 06 – 51 48 36 63
https://www.nttb.nl/over-nttb/tuchtrecht

Badminton

Barbara Mura, Vertrouwenscontactpersoon van Badminton Nederland voor verenigingen: tel. 030 – 2020171 en/of bmura@badminton.nl

NGF (golf)

Janke van der Werf
Tel.: 06 – 20429881
Mail: janke.vanderwerf@ngf.nl

Vertrouwenspunt Sport (NOC*NSF)

Tel: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Centrum Veilige Sport (NOC*NSF)

Tel: 0900-202 55 90
https://centrumveiligesport.nl/contact
ALTIJD bellen als het om vermoedens van seksuele intimatie/misbruik gaat  

Andere instanties die ondersteuning kunnen bieden

Slachtofferhulp Nederland

Hulp voor slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis www.slachtofferhulp.nl
0900-0101

Veilig thuis

Meedenken en advies bij vermoedens van mishandeling. https://veiligthuis.nl/
0800 2000 

Centrum seksueel geweld

hulp na aanranding of verkrachting
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/
0800 0188 

LVV

onafhankelijke gecertificeerde vertrouwenspersonen
https://www.lvvv.nl/zoek-vertrouwenspersoon?name=&city=
Let op: hieraan zijn kosten verbonden

SpeakUp

Anoniem melden
https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/select_language/766

Fier

Anoniem melden d.m.v. chatten op de volgende tijden:  
Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 06.00 uur 
Zaterdag en zondag van 20.00 – 06.00 uur 
Feestdagen van 20.00 – 06.00 uur 
https://www.fier.nl/chat-sport/faq

Stop it now!

Hulp om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Mensen met pedofiele verlangens willen vaak niet toegeven aan deze gevoelens, maar kunnen er met niemand in hun omgeving over praten. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verwarring en verlies van controle over eigen handelen. Door anoniem te kunnen bellen met een specialist en hulp te ontvangen bij het leren omgaan met deze geaardheid, wordt kindermisbruik voorkomen.
Stopitnow.nl