Verwachtingen van leden

Een van de pijlers van PBS is “helder zijn in wat je wil zien en horen en dat positief bekrachtigen”
Vanuit de drie kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid” zijn er een aantal gedragsverwachtingen opgesteld voor iedereen die binnen SV Velden actief is. Van bestuurslid tot trainer, van speler tot ouder/toeschouwer.
De verwachtingen zijn positief opgesteld. Ze zijn ook zichtbaar midden op de PBS zuil, midden op het sportpark.
Het is belangrijk om deze gedragsverwachtingen regelmatig onder de aandacht te brengen bij de diverse doelgroepen.
Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat nieuwe leden met hun ouders de vereniging binnen komen. Maar je kan ook aan het begin van het seizoen afspraken maken met je team en met de ouders. De PBS werkgroep kan je hier prima mee helpen.

De algemene gedragsregels zien er als volgt uit: (klik op de tabel om deze uit te vergroten)

gedragsmatrix SV Velden algemene regels copy