Vooraankondiging teamindeling jeugd seizoen 2021-2022

Teamindeling JO19 t/m JO10 & MO17 + MO13

De teamindelingen van de jeugdteams van I.V.O. voor het seizoen 2021-2022 maken we op maandag 28 juni bekend via de website.

 

Hieronder beschrijven we de gehanteerde werkwijze bij de teamindeling.

Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat!

 

Totstandkoming teamindeling

We wijzen erop de het om een voorlopige teamindeling gaat. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden door opzeggingen en/of aanmeldingen.

Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers en leiders periodiek een gesprek met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken.

In een team zitten niet per definitie de ‘beste’ spelers, maar de beste combinatie van het team (onafhankelijk van leeftijd van speler).

Het is soms onvermijdelijk om (meerdere) spelers in een andere leeftijdscategorie in te delen om tot een passende indeling met complete teams te komen. Dat betekent ook dat er geen speelruimte is om tegemoet te komen aan speciale verzoeken om bepaalde spelers bij elkaar in een team te plaatsen.

Om tot een goed onderbouwde indeling te komen worden de volgende punten in acht genomen:

  • In eerste instantie is het uitgangspunt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de dispensatieregeling.
  • In tweede instantie kan dispensatie worden verleend aan spelers met een medische indicatie.
  • In derde instantie kan gebruik worden gemaakt van:

o  Dispensatie naar jongere categorie:

  • Indien dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is

o  Dispensatie naar oudere categorie:

  • Indien dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is
  • Indien dit in het belang van de individuele ontwikkeling van een speler nodig wordt geacht.

In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de regels in de door de KNVB opgestelde dispensatieregeling. In geval van dispensatie wordt vooraf contact opgenomen met de ouders en/of spelers.

De dispensatie van een speler naar een jongere of oudere categorie is in principe voor de duur van één seizoen. Het seizoen dat hierop volgt worden bovenstaande regels opnieuw bekeken.

Het kan derhalve voorkomen dat een speler, in geval van dispensatie naar jongere categorie, het seizoen dat erop volgt een leeftijdscategorie overslaat. In geval van dispensatie naar een oudere categorie is het evenwel mogelijk dat een speler meerdere seizoenen in dezelfde leeftijdscategorie blijft.

De indelingen zijn op een zo zorgvuldig mogelijke manier tot stand gekomen. Tevens doen wij er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie.

Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De trainers, keeperstrainers en coördinatoren blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het verenigingsdoel voorop staat.

 

JO9 / JO8 / JO7 (Mini F)

De groepsindeling van deze teams wordt op 5 september door de coördinator bekend gemaakt. De reden hiervoor is dat uit ervaring blijkt dat we in de zomerperiode nog aanmeldingen ontvangen van nieuwe leden.

 

Vragen

Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per e-mail aan de betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).

 

Met vriendelijke sportgroet,

Namens de jeugdcommissie

Voorzitter Thijs Lenders jeugdvoorzitter.ivo@sv-velden.nl

Coördinator JO19, JO17, JO15 Danny Hendrickx bovenbouw.ivo@sv-velden.nl

Ondersteunend JO19, JO17, JO15 Willem Heijnen bovenbouw.ivo@sv-velden.nl

Coördinator JO13, JO12, JO11, JO10 Peter van Rensch middenbouw.ivo@sv-velden.nl

Ondersteunend JO13, JO12, JO11, JO10 Rens Vermeulen middenbouw.ivo@sv-velden.nl

Coördinator meiden, JO9, JO8 & JO7 (Mini F) Ruud van den Hombergh onderbouw.ivo@sv-velden.nl

Ondersteunend meiden, JO9, JO8 & JO7 (Mini F) Jesse van Wylick onderbouw.ivo@sv-velden.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris Matijs van Noorloos jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sv-velden.nl

Coördinator externe toernooien Sjuul Heijligers externe-toernooien.ivo@sv-velden.nl