Voortgang nieuw te vormen jeugdcommissie

Beste ouders en jeugdtrainers/leiders.

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten is de jeugdcommissie een aantal weken geleden opgestapt. Een vervelende situatie, vooral voor de spelers en leiders van de diverse jeugdelftallen.

Met hulp van Freek Thoone (medewerker van het sportbedrijf Venlo) en onze vrijwilligersmanager Debby de Wilde hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe jeugdcommissie. Om een goede start te maken willen we eerst een nieuw beleidsplan voor IVO gaan schrijven. Dit gaan Freek en Debby doen. Als eerste staat er een meedenkavond op de agenda. Het is de bedoeling dat deze wordt gehouden op 7 november. Uit alle geledingen van IVO zullen er mensen worden uitgenodigd om hier aan mee te werken.

Wij hopen, met het beleidsplan, aan het eind van het jaar klaar te zijn. Vervolgens gaan we op zoek naar nieuwe commissieleden. Aan het begin van de tweede competitiehelft denken we alles weer op de rit te hebben. In de tussenliggende periode hopen we op ieders begrip als er wel eens wat verkeerd gaat. We hebben immers een behoorlijk tekort aan mensen die leiding moeten geven aan de jeugdafdeling.

Mochten er van jullie kant vragen rijzen, schroom dan niet om ons aan te spreken.

Namens het bestuur,

Hans van Noorloos
Voorzitter IVO