Voortgang vorming Jeugdcommissie

Beste IVO leden en ouders van jeugdleden,

Zoals eerder al aangegeven gaat Matijs van Noorloos de rol van jeugdwedstrijdsecretaris op zich nemen. Hij is als volgt bereikbaar : Tel.: 06-22978044 E-mail: jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl
Gelieve alleen voor jeugdwedstrijdzaken contact met hem op te nemen. Het heeft de voorkeur om hem te mailen en bij dringende zaken kun je hem een APP sturen.

Daarnaast is Danny Hendrikx de nieuwe coördinator voor de A, B en C jeugd en Guus Verhaegh voor de D en E jeugd. Zij zijn als volgt bereikbaar:
Danny Hendrikx Tel: 06-19997076 E-mail: mailto:dannyhendrickx1@icloud.com
Guus Verhaegh Tel: 06-51509000 E-mail: guusverhaegh@hotmail.com
Ook hun bij voorkeur benaderen via de mail en bij dringende zaken door een APP te versturen.

Gijs Theelen, Willem Heijnen en Giel Geurts krijgen een ondersteunende rol binnen de nieuwe jeugdcommissie. Zij hebben geen direct aandachtsgebied maar zullen waar nodig de jeugdcommissie helpen bij uitvoerende taken.

Verder zijn we nog in gesprek met een coördinator voor de F, mini F en de dames. Zodra daar duidelijkheid in is verkregen zullen wij dat doorgeven.

Het IVO bestuur.