Vrijwilligersbeleid

Beste leden en ouders jeugdleden van Swift,

Binnen onze korfbalafdeling Swift hebben we afgelopen seizoen geïnventariseerd m.b.t. vrijwilligersbeleid. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet, het vrijwilligersbeleid ‘À la Carte systeem’. Voor de afdeling korfbal is het van belang dat korfbalkennis wordt overgedragen vanuit de oudere speelsters naar de jeugdige speelsters. Om zo de korfbalkennis te waarborgen voor de toekomst. Vandaar dat we ook van de ‘senioren’ leden verlangen dat men meedraait in Swift Sportief waar mogelijk. Het korfbalspel is doch een specifieke sport met technische en tactische vaardigheden waarin we als Swift al 70 jaar op het hoogste niveau in mogen meedoen. Dat is niet waarom, maar daarom… we doen het samen met elkaar, voor elkaar.

Het doel van het vrijwilligersbeleid ‘À la Carte systeem’ is om speelsters te behouden. Een passende taak afhankelijk van sportgebruik te mogen toewijzen. Daarnaast het doel om meer vrijwilligers zoals ouders en kennissen, oud speelsters betrokken krijgen, hierdoor kunnen we meer flexibiliteit bieden.

Er zijn taken binnen Swift met en zonder korfbal achtergrond en taken binnen de organisatie SV Velden, zoals werkzaamheden in de horeca voor het Sport en Cultuur Café (SCC). Binnen SV Velden heeft iedere afdeling (Swift, IVO, VC Velden, Shuttle, Veta, Golf) haar eigen vrijwilligersbeleid. SV Velden heeft onlangs de SVV-bijdrage gepresenteerd: €35,-; 12 uur senioren (va. 16jr) en ​€17,50; 6 uur junioren (va. 6jr). Dat wil zeggen voor elk lid dient de speelsters zelf of de ouders een minimaal aantal uren zich in te zetten als vrijwilliger.

Voor Swift worden de Senioren- en Juniorenleden uitgesloten van deze bijdrage omdat deze leden volop worden ingezet in Swift Sportief. Binnen Swift geldt de SVV-bijdrage per lid van B, C, D, E, F jeugd, recreanten, de KangoeroeKlup wordt hiervoor uitgesloten. Alle taken zowel binnen Swift, andere afdelingen en SV Velden vallen onder de minimaal in te zetten uren voor deze bijdrage. Voldoe je aan het aantal uren dan vervalt de SVV-bijdrage.

De inzet van vrijwilligers is op dit moment binnen SV Velden cruciaal. De horeca in het Sport en Cultuur Café (SCC) van BMV de Vilgaard draait op dit moment bijna volledig op vrijwilligers. Vanuit het SCC zijn uren aan geboden om horecawerkzaamheden te verrichten door SV Velden leden. Voor elk gewerkt uur per persoon gaat ​€4,50 naar de afdeling naar keuze. Dit zijn inkomsten voor de afdeling zelf. Om de kantine tijdens sportactiviteiten open te kunnen houden voor onze sporters, scheidsrechters, toeschouwers en onze supporters hebben we de inzet van ouders nodig.

De drie grote verenigingen (IVO, Swift en VC Velden) gaan zich structureel inzetten voor de benodigde bezetting in het SCC. In plaats van wekelijks zoeken naar mensen, hebben we avonden en zaterdag- en zondagen tot en met December verdeeld over de teams van de sportverenigingen. De sporters (> 16 jaar) en ouders van de teams zullen komende weken worden benaderd door de eigen vereniging om in blokken van ongeveer 3 uur die dag te verdelen.

  • Maandag (17:00-sluit): Swift
  • Dinsdag (17:00-sluit): VC Velden
  • Woensdag (17:00-sluit): IVO
  • Zaterdag (9:00-sluit): IVO, Swift en VC Velden afwisselend
  • Zondag (10:00-19:30): IVO

Voor de zaterdaginvulling zal een jeugdteam 2-3 keer per jaar worden ingedeeld om een gehele zaterdag in te vullen, inzet door ouders. Hiermee kan worden voldaan aan de inzet van de uren voor de SV Velden bijdrage. Daarnaast extra inkomsten à €4,50 per uur /pp.

Meld U aan al vrijwilligers, dat kan via onderstaande qr- code of link. Hierin staat de open vacatures benoemd. Er staan prioriteiten bij waar we echt vrijwilligers nodig hebben. Door u alvast te registreren als vrijwilligers nemen wij contact met u op.

Opgave Swift/ Horeca vacatures:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__pCxu4tUNE5UTDlEVDA1M0VDWVRMTlY3VVBaSkdZSS4u&qrcode=true] 

Corona-maatregelen:

Bij de invulling van de horeca werkzaamheden en inzet vrijwilligers zullen de dan te volgen corona maatregelen in acht worden genomen. We zullen wel een planning moeten maken en ons aanpassen aan de dan geldende afspraken. Deze update hiervan zijn terug te vinden op de website van SV Velden.

Swift Bestuur