VC Velden

Beste sportvrienden,

Sinds enkele jaren maakt onze volleybalclub deel uit van Sportvereniging Velden.
Tot nu toe hebben jullie misschien nog niet zo veel gemerkt van het samen gaan met IVO, Swift, Shuttle, VETA en de Golfclub. Ieder deed zijn eigen ding op zijn eigen plek en op zijn eigen manier. Misschien kwam het jullie voor als of er weinig gebeurde.

Maar het gaat zoals bij een stel dat wil gaan samenwonen en dat een huis gaat kopen om daarin een mooie toekomst op te bouwen. Eerst wordt er driftig overlegd en nagedacht voordat men tot de conclusie komt dat men samen de toekomst in wil. Zo gebeurde het ook bij het ontstaan van het huidige SV Velden.

Nadat het besluit genomen was om samen te gaan wonen, is men op zoek gegaan naar een huis. Dit werd BMV de Vilgaard. Dit huis is inmiddels in aanbouw.
Ook is het zo dat, voordat je zulke grote verplichtingen aan gaat, zoals het aanschaffen van een woning, je met elkaar afspreekt hoe je het huishoudboekje gaat runnen. Verder spreek je met elkaar af hoe je met elkaar gaat samenwonen. Je gaat hiervoor naar een notaris om een samenlevingscontract op te stellen en je maakt met elkaar huishoudelijke afspraken.
Tot nu is het belangrijkste tastbare bewijs van het “samenwonen” het BMV dat in aanbouw is. Maar achter de schermen is er ook hard gewerkt aan het opstellen van een huishoudboekje, het bepalen van de manier waarop we in toekomst de club willen gaan runnen en het vaststellen van de regels die hierbij horen.

Maandag 18 november aanstaande om 19.30 uur zal in de kantine op het sportpark een ledenvergadering gehouden worden (voor de agenda zie www.svvelden.nl).
Wij als bestuur vinden het belangrijk om jullie te informeren over hoe wij denken dat we in de toekomst onze club moeten gaan runnen. We moeten hierin duidelijke keuzes gaan maken. Dit heeft ook belangrijke financiële consequenties.
Daarnaast willen wij jullie laten zien hoe ons huis (de BMV) er uit gaat zien en hoe we het in gaan richten. We gaan jullie dan ook, met een uitgebreide presentie, hierover informeren.
Laat deze kans niet voorbij gaan om jezelf te informeren en jouw mening te geven over hoe we samen moeten gaan wonen …….

Namens het bestuur
Ger Willemsen